Yellow Gold Cuban

10K Yellow Gold 3MM Hollow Miami Cuban Men Women Kid Chain Necklace. 18 24

10K Yellow Gold 3MM Hollow Miami Cuban Men Women Kid Chain Necklace. 18 24
10K Yellow Gold 3MM Hollow Miami Cuban Men Women Kid Chain Necklace. 18 24
10K Yellow Gold 3MM Hollow Miami Cuban Men Women Kid Chain Necklace. 18 24
10K Yellow Gold 3MM Hollow Miami Cuban Men Women Kid Chain Necklace. 18 24
10K Yellow Gold 3MM Hollow Miami Cuban Men Women Kid Chain Necklace. 18 24
10K Yellow Gold 3MM Hollow Miami Cuban Men Women Kid Chain Necklace. 18 24
10K Yellow Gold 3MM Hollow Miami Cuban Men Women Kid Chain Necklace. 18 24

10K Yellow Gold 3MM Hollow Miami Cuban Men Women Kid Chain Necklace. 18 24

Weight: 18" - 4.1 g, 20" - 4.5 g, 22" - 4.9 g, 24" - 5.3 g, 26 - 5.7 g. Size: 3 mm, 18" - 24".


10K Yellow Gold 3MM Hollow Miami Cuban Men Women Kid Chain Necklace. 18 24